Symposium 2019

Videogud symposium 2019

Datum
5 juni
Tid
kl. 10-16
Plats
Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 Uppsala

Välkommen till årets symposium med fokus på rörliga bilder i den offentliga miljön – inne som ute. 

Program:

Kl. 10 Välkommen till symposiet på Slottsbiografen

Kl. 10:10 Jessica Faiss – konstnär
Om bl.a. verket Voyage på Citybanan, Stockholm

Kl. 11:00 Allt ljus på Uppsala
Om ljusfestivalen som lyser upp citykärnan

Lunch på egen hand

Kl. 13:15 Maria Friberg – konstnär
Om bl.a. verket Rörd av livet, Karlskrona

Kl. 14:15 Sari Palosaari – konstnär
Om sin gestaltning vid Ingång 100, Akademiska sjukhuset, Uppsala
– Föreläsningen sker på engelska.

Kl. 15:15 Kaffemingel

Visningar av nya Ingång 100 och Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset.

Jessica Faiss är född i Schweiz och bor och arbetar strax utanför Uppsala. Hennes huvudsakliga inriktning inom konsten sedan hon slutade Konstfack för över 15 år sedan är just videokonst, även om Jessica arbetar parallellt med måleri och fotografi. Hon har i en rad visuella loopar visat ett poetiskt sinne för just rörelsen – rörelsen inåt, rörelsen längs vägen och i naturen där betraktaren dras med i en färd i det oändliga.

Vid dagens symposium kommer Jessica att ge oss en inblick i sitt konstnärskap samt en fördjupad bakgrund till verket Voyage på Citybanan i Stockholm.

Allt ljus på Uppsala, sedan 2008 har detta numera årligt återkommande arrangemang glatt Uppsalaborna under den kulna novembermånaden. Denna ljusfestival har haft en lång rad profilbyggnader såsom Uppsala Slott, Carolina Rediviva och Upplandsmuseet som projektionsyta, och andra spektakulära tilltag som att skicka en laserstråle genom centrala staden. Här kommer Elin Winberg, projektledare för Allt ljus på Uppsala och Per-Erik Johansson, projektledare på Uppsala kommun att berätta om deras arbete med festivalen såväl organisatoriskt som praktiskt.

Maria Friberg är född 1966 och bor och arbetar i Stockholm och Örbyhus. Maria är utbildad bl.a. vid Kungliga Konsthögskolan och arbetar både med fotografi och videoverk. Hon ser sina verk som målningar, alternativt rörliga målningar och refererar ofta till konsthistorien. Hon tillhör den generation som benämns ”det nordiska miraklet”, en grupp konstnärer från Norden som slog igenom under 1990-talet och är representerad vid ett flertal museer världen över. Maria Friberg behandlar ofta manlighet och det sociologiska aspekterna av vår tid.  

Vid dagens symposium kommer Maria att ge oss en inblick i sitt konstnärskap samt en fördjupad beskrivning av verket Rörd av livet i Karlskrona.

Sari Palosaari, är född 1975 i Kemi i norra Finland. Sari tog examen 2015 från Konstakademin i Helsingfors, där hon bor och verkar i idag. Med såväl rörlig bild som skulpturala installationer i olika konstnärliga kontexter har Sari formulerat poetiska och ofta överraskande händelser i både gallerirummet som i större arkitektoniska sammanhang.

Under 2015 anlitades hon för det centralt placerade permanenta gestaltningsuppdraget för Ingång 100 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett samarbetsprojekt med White arkitekter inleddes och, i år, 2019 har verket In Light of Current Events färdigställts. Sari Palosaari kommer att presentera sitt verk på Videogudsymposiet.