Sebastian Buerkner

Titel
Realms pin
År
2008
Längd
5 min
Visas
03 April – 23 April 2014 

Att vara på samma plats under olika tidpunkter kan tillåta en att distansera sig från emotionell oro under en period i ens liv. Rumslighet och tid blir till en scen där ytterligheter som förlust och vinning, närhet och avstånd styr mot varandra. Föremål och objekt blir till vittnen av individuella spektakel, och i sin förändring hittandes dess fulla struktur och berättelse.

2004 lade Sebastian penseln på hyllan för att enbart fokusera på animation. Hans animerade verk har varierat från enskilda filmer till komplexa interaktiva multiskärmsinstallationer.

I konstverkens abstrakta, berättelselösa kvalitet undersöker Sebastian en personlig visuell hierarki av minnen och associationer, och en personlig surrealistisk värld. Sebastian utnyttjar potentialen i animation genom att avbryta associationerna med tidsförskjutningar, filmens hastighet och fragment av den abstrakta animerade världen. Allt detta för att ge betraktaren förutsättningar att genom sina egna minnen och upplevelser skapa nya associationer, strukturer och berättelser.