Sakumi Hagiwara

Titel
Reprint series
År
Original 1974/ reproduktion 2018
Längd
2:58
Visas
12 april – 2 maj

I Hagiwaras videoverk Reprint series ser vi samma sekvens fångad med hjälp av olika tekniker visad parallellt för att påvisa de olika medias kvaliteter. Vi ser bilder fångade genom stillbildskamera, 8mm, 16mm och videokamera. I konstverket ser vi dem först presenteras enskilt för att sedan presenteras tillsammans spelandes parallellt för att kunna särskilja deras kvaliteter såsom känsla och bildreferenser. Konstverkets utgångspunkt var ett experiment för att undersöka dessa kvaliteter och hur vi uppfattar deras egenskaper och vad dessa representerar. Till exempel 8mm filmens känsla av nostalgi. Testen var utförd av Hagiwara och hans vänner 1974 men originalmaterialet förlorades och har här reproducerats under samma förutsättningar såsom originalet, samma plats och samma objekt, ett tåg i Kamakura.

Japansk videokonst

2018 så uppmärksammar VideoGUD 150 års jubileet av diplomatiska relationer mellan Japan och Sverige genom att visa 5 japanska konstnärer. Tillsammans med VIDEOART CENTER Tokyo så har vi valt ut filmer från olika epoker av japansk videokonst. Under 2018 års symposium så har du chansen att få se ytterligare av japansk videokonst.