Masha Krasnova-Shabaeva

Titel
The Classroom
År
2012
Längd
2:57 min

Masha Krasnova-Shabaeva är verksam som konstnär, illustratör och filmskapare, och använder sig av illustrativa teckningar när hon arbetar med rörlig bild. Hon är uppvuxen i Ryssland men är numera bosatt i Rotterdam, Nederländerna.

I The Classroom ges en inblick i det sovjetiska klassrummet. Krasnova-Shabaeva återvänder till sina uppväxtminnen och en miljö som präglades av auktoritära system och likformighet. I konstnärens fiktiva klassrum ges dock utrymme för fantasiflykt och magisk realism.

Höstens Videogudsprogram tar sin tematiska utgångspunkt i leken. Programmet presenterar fem konstnärskap som på olika sätt närmar sig, synliggör och utmanar vår syn på lek, barndom och fantasi.