Marja Helander

Titel
Birds in the Earth
År
2018
Längd
10:40 min

Två dansare dansar sig igenom snöiga vidder i norr och vidare till maktens centrum, det finska parlamentets pompösa byggnad i Helsingfors. Verket undersöker frågor om konsumtion och tillväxt i det moderna samhället och hur det står i konflikt med urfolkens rättigheter, traditioner och relation till naturen.

Marja Helander (f.1965) är en finsk fotograf- och videokonstnär verksam i Helsingfors, Finland. Hon utforskar sin egen identitet mellan den finska och den samiska kulturen. Hennes videoverk är ofta lekfulla och undersöker motsättningen mellan det traditionella samiska sättet att leva och det moderna samhället.

Vårens videogudprogram tar tematisk avstamp i fem konstnärer med samisk bakgrund och tillhörighet och fem verk som på olika vis relaterar till det samiska. Sápmi – Sábme – Saepmie, samernas land/Sameland, sträcker sig från Norska havet i väster och över Sverige och Finland till ryska Kolahalvön i öster och från Dalarna och Gävleborg i söder ända upp till Barents hav i norr. Förutom att de tre regionerna, Region Gävleborg, Region Uppsala och Region Dalarna, som ingår i Videogud överlappar och gränsar till Sápmi så ligger Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby, i Dalarna.

Verket visas i samverkan med den finska filmorganisationen Av-Arkki.