Maria Friberg

Titel
Somewhere else
År
1998
Längd
2:35 min.

Först ut i vårens Videogud-program är Maria Fribergs verk ”Somewhere Else”. Konstnären tar oss med under ett förmodat styrelsebord. Vilka beslut fattas? Vilka är representerade? Saktar rör sig underkropparna sittandes i stolarna. En breder ut sig – en annan trängs undan. I konstnärens verk är de fler individer som stödjer varandra, något delas gemensamt. Konstnären har redan tidigt i sitt konstnärskap valt att skildra maskulinitet med fokus på den kostymklädda mannen. Han blir en person som förnekas friheten att till fullo uttrycka sin mänsklighet. 

Maria Friberg – född 1966. Utbildad bl.a. vid Kungliga Konsthögskolan. Bor och verkar i Stockholm och Örbyhus. Maria Friberg arbetar både med fotografi och videoverk som refererar till konsthistorien. Hon ser sina verk som målningar alternativt rörliga målningar. Hon tillhör den generation som benämns ”det nordiska miraklet”, en grupp konstnärer från Norden som slog igenom under 1990-talet och är representerad vid ett flertal museer världen över. Maria Friberg behandlar ofta manlighet och det sociologiska aspekterna av vår tid.