Magdalena Dziurlikowska

Titel
Home styling
År
2007
Längd
7:00 min

Magdalena Dziurlikowskas konst handlar om sociala skeenden, konsumtionsmönster, besatthet och människors sätt att systematisera tillvaron. I regel är det konstnären själv som gestaltar olika fenomen med stoff ur sitt eget liv. Home Styling är gjord i en tid då människor kan investera hela liv i att göra om sina hem. Home Styling är längtan till det perfekta, det är en aktivitet som aldrig blir klar och aldrig når sin fullbordan. Hemmet förvandlas till ett visitkort och till en scen för självförverkligande. Hemmet blir projekt och prestationsångest istället för rekreation och trygghet. De fyra väggarna skyddar inte ett privat liv utan ramar in en utsaga om det ideala livet som kablas ut i offentligheten. 

Magdalena Dziurlikowska, född 1975 i Warszawa, har läst konstvetenskap vid Stockholms universitet och har en master i konst på Konstfack i Stockholm. Med en rik produktion har Magdalena visat sina verk likaledes i utställningssammanhang som genom festivaler nationellt som internationellt. Idag skriver hon konstkritik i en rad tidningar och tidskrifter och föreläser bl.a. på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Inom Videogud visades Home styling våren 2008.

Denna film visas i höstprogrammet i samarbete med distributören Stiftelsen Filmform.