Liselotte Wajstedt

Titel
Koltloop
År
2005
Längd
3:18 min
Visas
Uppsala

Koltloop är ett filmiskt experiment i att använda kolten, den traditionella samiska dräkten, i olika kontext. Hur skulle det kännas att bära den? Liselotte Wajstedt beskriver sitt verk som en del av en jojk, en jojk utan sang. Jojken används traditionellt sett till att minnas, eller att tillägna något till något eller någon:

“En jojk kan handla om att längta. Jag har nekats att vara same, mitt språk har tagits ifrån mig, såväl som min traditionella dräkt och min kultur. Jag vill återfinna förlorad kunskap och kultur.”

Liselotte Wajstedt arbetar som filmskapare och konstnär. Hon är utbildad inom animation, dokumentär- och experimentfilm på Högskolan på Gotland, och har studerat fri konst med inriktning videokonst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.