Liselotte Wajstedt

Titel
A Sami and her body
År
2007
Längd
4:52 min

I A Sami and her body undersöker Liselotte Wajstedt sin kropp som verktyg, hem och som kött och blod. Samtidigt lär hon sig vad olika kroppsdelar heter på nordsamiska. Språk och identitet är starkt förbundet till varandra.

Liselotte Wajstedt (f. 1973) är konstnär och filmmakare verksam i Stockholm, född i Kiruna med sina samiska rötter i Nedre Soppero, Sverige. Hon arbetar i en bredd av tekniker och medier och har flertalet filmer bakom sig där hon rör sig mellan konstfilm och det dokumentära. Hon undersöker och återkommer ofta till frågor om (samisk) identitet i sina verk.

Vårens videogudprogram tar tematisk avstamp i fem konstnärer med samisk bakgrund och tillhörighet och fem verk som på olika vis relaterar till det samiska. Sápmi – Sábme – Saepmie, samernas land/Sameland, sträcker sig från Norska havet i väster och över Sverige och Finland till ryska Kolahalvön i öster och från Dalarna och Gävleborg i söder ända upp till Barents hav i norr. Förutom att de tre regionerna, Region Gävleborg, Region Uppsala och Region Dalarna, som ingår i Videogud överlappar och gränsar till Sápmi så ligger Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby, i Dalarna.