Jonas Westlund

Titel
Patchwerk
År
2019
Längd
4:53 min

I verket Patchwerk möter vi den digitala mutationen av en stor samling spegelselfies. De många självporträtt som verket bygger på laddades ner av Jonas Westlund mellan 2013 och 2015 för att sedan förvaras på en extern hårddisk. När Westlund senare återsåg samlingen av bilder – alla fåfänga försök att framhäva precis rätt vinklar av våra jag – dröjde hans uppmärksamhet kvar vid händerna.

Handen som håller i telefonen i våra spegelporträtt är ofta lätt förbisedd, oreserverad och en blind punkt i vårt poserande. Det är som om handen ännu inte har fängslats av den visuella representationsens ideal och stereotypa återgivningar av våra kroppar. Istället kan handen kanske spegla något annat, en annan typ av närvaro och en otvungen gest som avslöjar våra individuella egenheter?

Jonas Westlund (f. 1982 i Sandviken) tog sin masterexamen i fri konst vid Umeå Konsthögskola och är för närvarande baserad

i Gävle. Hans konstnärliga praktik består ofta av collage, samplingar och populärkulturella citeringar och problematiserar på olika sätt vår digitala samtid.