Jesper Nordahl

Titel
Crazy Girls
År
2001
Längd
8:25 min

I en före detta sovjetisk militärbas har tre tioåringar bildat en dansgrupp. Jesper Nordahls videoverk rör sig i gränslandet mellan konst och dokumentär och fångar hur gruppen Crazy Girls dansar genom förfallna gator i staden Karosta i Lettland. I flickornas lek ryms lager av storpolitik och historia men även av framtidstro, gemenskap och konkurrens.

Jesper Nordahl (f. 1969) är baserad i Stockholm men har deltagit i flera internationella projekt. Han arbetar främst med video och intresserar sig för politiska och sociala frågor.

Höstens Videogudsprogram tar sin tematiska utgångspunkt i leken. Programmet presenterar fem konstnärskap som på olika sätt närmar sig, synliggör och utmanar vår syn på lek, barndom och fantasi. 

Crazy Girls visas i samarbete med Filmform.