Glädjemännen

Titel
Ilo miehet videomix
År
2000-20017
Längd
Tid 2 min 53 sek (2017)

De finska glädjemännens videoverk är ett rikt kollage med olika videotagningar från Glädjemännens resor 2000-2017.

Genom att skapa kollektivt, finner de även glädje… I det kollegiala samarbetet, en glädje bland dem som män. Medlemmarna i gruppen är själva fria konstnärer och som grupp vill de uppmuntra det fria uttrycket såväl som det kollektiva samarbetet. Var och en tillför sitt speciella uttryck i skapandet som bildar en helhet som är typisk för Glädjemännen. Glädjemännens ledmotiv är samarbetet, att upptäcka det nya och att bibehålla ”barnet inom sig”, frihet, jämlikhet och broderskap samt en obegränsad glädjebuffé!

Under sommaren uppmärksammas 100 års jubileet av Finlands självständighet genom en stor utställning på konsthallen Borlänge Modern och genom detta videokollage. Borlänge kommun är ett finskt förvaltningsområdet och kommer att arrangera fler saker med anledning av jubileet senare i höst.