Gjert Rognli

Titel
Eallin lea guovttesuorat niehku - Life is a two-way dream
År
2019
Längd
8:00 min

I Eallin lea guovttesuorat niehku – Life is a two-way dream flätas shamanens världsåskådning samman med vår samtid, framtidens dåtid, en tid av globalisering, polarisering och individualism till en annan historia och tolkning av världen.

Gjert Rognli (f.1966) arbetar med film, foto, skulptur och performance. I sina konstprojekt hanterar han ofta frågor relaterade till identitet, religiösa rötter, sexualitet, tystnad, tid och den samiska kulturen. Gjert Rognli är verksam i Oslo, Norge, med sjösamiska rötter i Manndalen/Olmmáivággi i norra Norge.

Vårens videogudprogram tar tematisk avstamp i fem konstnärer med samisk bakgrund och tillhörighet och fem verk som på olika vis relaterar till det samiska. Sápmi – Sábme – Saepmie, samernas land/Sameland, sträcker sig från Norska havet i väster och över Sverige och Finland till ryska Kolahalvön i öster och från Dalarna och Gävleborg i söder ända upp till Barents hav i norr. Förutom att de tre regionerna, Region Gävleborg, Region Uppsala och Region Dalarna, som ingår i Videogud överlappar och gränsar till Sápmi så ligger Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby, i Dalarna.