Eri Kassnel

Med verket Home is Somewhere Else utforskar Eri Kassnel den smärtsamma upplevelsen av att vara separerad från det sammanhang och de relationer som vi kan känna igen oss i; saknaden efter en förlorad tillvaro och längtan efter att hitta hem igen. Genom fotoalbumets arkiv av ögonblick kan vi försjunka i minnen och hoppas att den … Fortsätt läsa Eri Kassnel