Eri Kassnel

Titel
Home is Somewhere Else / Heimat ist Anderswo
Årtal
2012
Längd
2:32 min

Med verket Home is Somewhere Else utforskar Eri Kassnel den smärtsamma upplevelsen av att vara separerad från det sammanhang och de relationer som vi kan känna igen oss i; saknaden efter en förlorad tillvaro och längtan efter att hitta hem igen. Genom fotoalbumets arkiv av ögonblick kan vi försjunka i minnen och hoppas att den ordnade följden av bilder kan ge oss uppriktiga svar som överensstämmer med de känslor och sinnesintryck som vi vill återuppleva.

Men fotografierna i Kassnels verk föreslår aldrig någon väg tillbaka. I viss mån bär de på en faktisk patina och är förenade med ett affektivt värde. Men i ännu större utsträckning är de manipulerade för att påminna om något välbekant, men främmande eller förljugna i det att de istället är slumpmässigt tagna från en bil i rörelse. Rörelsen visar möjligen på en riktning bort från nostalgins omedvetna idealiseringar och verkets titel öppnar upp för ett fortsatt sökande. Kanske är hemmet ingen plats utan en social process där vi får chansen att lära känna andra? Kanske kan vi hitta hem någon annanstans?

Eri Kassnel (f. 1973 i Timisoara, Rumänien) är utbildad vid University of art i Bern och verksam i Diedorf, Tyskland. Med sina installationer, collage, fotografier och gestaltningar i rörlig bild återkommer hon ofta till minnets betydelse i konstruktionen av det egna jaget och hur föreställningar om ursprung och hemland påverkas av ett liv i exil. Läs mer: www.kassnel.net