Emelie Boman

Titel
Ume År
År
2014
Längd
13.28 min
Visas
5 feb - 25 feb 2015

I denna film tar två personer avstamp i de åtta samiska årstiderna genom sin dansande resa från Västerbottens kust, genom inlandet ända upp till fjällen. Varje samisk årstid med tillhörande tema gestaltas och översätts till typiska aktiviteter och miljöer för svenskar i norr där det samiska ursprunget ständigt är närvarande.

“I en film som denna inspireras jag i mitt skapande mycket av naturens mäktiga karaktär och egenskaper kontra det urbana och mänskliga levnadssättet. Hur påverkar årstiderna våra känslomässiga kurvor under ett år och skiljer sig dessa beroende på var man bor? Hur stor betydelse och påverkan får miljö och väder inte bara på våra livsförutsättningar utan även vår livssyn?” Så skriver dansaren, koreografen och filmaren Emelie Boman.

Emelie Boman, med rötter i Västerbotten, dansar här tillsammans med filmens producent Minna Lindahl. Emelie har studerat både på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Filmen hade sin premiär i mars förra året då Umeå firade Kulturhuvudstadsåret under 2014.