Elle Sofe Sara

Titel
Juoigangiehta - the yoiking hand.
År
2011
Längd
4:45 min

Juoigangiehta – the yoiking hand är ett semidokumentärt videoverk med följsam rytm om handens betydelse i den traditionella jojken, samisk sång. I samband med den kristna kyrkans missionerande bland samer, med början under 1600talet, ansågs jojken som något syndigt och förbjudet. En syn som följt med ända fram till våra dagar vilket har påverkat hur jojken som kulturyttring har traderats.

Elle Sofe Sara (f. 1984) är koreograf och regissör verksam i Kautokeino/Guovdageaidnu, Norge. Hon arbetar med sammanflätningar av videokonst, filmskapande, teater och dans. I sina verk belyser hon samernas sociala, politiska och kulturella särdrag och utmaningar.

Vårens videogudprogram tar tematisk avstamp i fem konstnärer med samisk bakgrund och tillhörighet och fem verk som på olika vis relaterar till det samiska. Sápmi – Sábme – Saepmie, samernas land/Sameland, sträcker sig från Norska havet i väster och över Sverige och Finland till ryska Kolahalvön i öster och från Dalarna och Gävleborg i söder ända upp till Barents hav i norr. Förutom att de tre regionerna, Region Gävleborg, Region Uppsala och Region Dalarna, som ingår i Videogud överlappar och gränsar till Sápmi så ligger Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby, i Dalarna.

Verket visas i samverkan med International Sámi Film Institute.