Elisabeth Gustafsson

Titel
Let Us Dance
År
2005
Längd
03:40 min
Visas
6 september – 26 september 2018

Att arbeta med “found footage” har blivit ett traditionellt arbetssätt inom videokonsten. Äldre filmmaterial får nytt liv och ny mening genom att klippas och kombineras av konstnären. Filmskaparen kopplar så ihop dåtid och nutid, och berättar något om vår samtid genom att titta på det som skapades tidigare.

Elisabeth Gustafssons humoristiska bearbetning av folkdansare i olika situationer, filmade mellan 1958-65 i Stockholm av amatörfotograf Åke Franzon, ger oss möjlighet att reflektera kring kulturarv i dubbel bemärkelse: Hur förhåller vi oss till den skatt av rörliga bilder som tidigare filmare har lämnat efter sig? Men också: Hur har vår blick på dans i allmänhet, och folkdans i synnerhet, förändrats över tid? Hur kan folkdansen som kulturarv aktualiseras och hitta sin plats i vår samtid?

Elisabeth Gustafsson arbetar som regissör i både Stockholm och Paris. Hon är mest känd för sin långfilm “Krakel Spektakel” (Sverige 2014).