Elin Magnusson

Titel
Kampen
År
2010
Längd
5:26 min.

I verket ”Kampen” av Elin Magnusson menar konstnären att individen i Sverige har separerats från kollektivet och språket har förändrats. Betydelsen av kamp har ändrat mening. 

I ett försök att omformulera en mammas aktion 40 år tidigare, kramar två individer sig krampaktigt fast vid varsin tall och ett minne som inte är deras. De är separerade från varandra och i brist på egna metoder för att föra kampen framåt använder de någon annans berättelse. Det blir en hyllning i väntan på något nytt.


Elin Magnusson
– född 1982. Utbildad vid Konstfack. Bor och verkar i Stockholm. Elin Magnussons arbete rör sig mellan djurstigar och storstadens sociala koder och normer. I glappet mellan dessa två världar infinner sig en tydlighet och ett rum som accepterar förskjutningar och ett ifrågasättande. Hon arbetar interdisciplinärt och gärna med videodokumenterad performance innehållande spelfilmsliknade inslag där skavande normer möter personliga erfarenheter.