Alex Hartley

Titel
Come into my Sleep(the line and it’s direction)
År
2012
Längd
26 min
Visas
13 Mars – 2 April 2014 

I Come into my Sleep (the line and it’s direction) ser vi klipp från filmer vi känner igen, klipp tagna ur scener där någon klättrar i eller på en byggnad. Från att se de enskilda bilderna som separata enheter så börjar vi läsa dem som en riktning påhejade av tempo och rytm. Uppåt, nedåt, höger eller vänster. Vem som klättrar och var förlorar sin betydelse och vi får ett alternativt sätt att se på arkitektur i filmen som presenteras för oss.

Alex Hartley jobbar primärt med kameran som sitt redskap, ofta tillsammans med andra medier som skulptur eller installation. Alex Hartleys konstnärskap påvisar komplicerade och motsägelsefulla attityder mellan urbana och naturliga miljöer. Våra möten med byggnader är grundade i konventioner och förväntningar. Genom att använda yta och linjer, skala och material, plats och dess innehåll så visar Alex oss nya vägar att fysiskt och intellektuellt förhålla oss till vår urbana miljö som vi dagligen passerar igenom.

Sammanhållande för Alex konstnärskap är undersökningen av modern Arkitektur och hur den är skapad och hur vi ser på den. Alex Hartley ger oss en mångfacetterad möjlighet att se arkitektur inte bara som något vi blir påtvingade att följa utan snarare något vi kan återta och skapa våra egna relationer till.

Alex Hartley, född 1963, bor och lever i England. Alex har ställt ut både nationellt och internationellt på platser som Fruitmarket Gallery, Edinburgh (2007), Natural History Museum (2006), Distrito Cuatro, Madrid (2003) the National Museum of Art Osaka, Japan (2001) and the Loisiana Museum of Modern Art, Danmark (2000)