Vårprogram 2019

Vårens Videogud-program har fått titeln Maktens koreografi. Maktens koreografi är inget vedertaget begrepp utan har valts för att beskriva olika situationer där makt kan förekomma och hur den kan gestalta sig. Maktbegreppet handlar om relationer och kan beskrivas som att någon har makt över en annan part alternativt att någon har makt att ta kontroll över en utveckling – sin egen eller i ett större sammanhang. Vårens Videogud-program görs i samarbete med Filmform. 

Vårens program presenteras i samarbete med Filmform.